Kontakt

Sídlo spoločnosti:
ENEX trade, s.r.o. | Zlatovská 1962, 911 05 Trenčín
tel. | fax:
e-mail: hricko(zavinac)enextrade.sk

Identifikačné údaje: Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, odd.: Sro, vl. č. 23121/R
IČO: 45 600 198
IČ DPH: SK 20 23 047 268 Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. | Trenčín

IBAN: SK70 7500 0000 0040 1143 6502
SWIFT: CEKOSKBX

GPS súradnice:
+48° 53' 14.20" +18° 0' 48.93"

 
Navigácia ENEXtrade z diaľnice D1

        Navigácia ENEXtrade zo smeru BnB


 
Zobraziť mapu
Skryť mapu