Referencie

Naša spoločnosť ENEX trade, s.r.o. má za sebou viacero úspechov pri riešení problematiky spracovania a zhodnocovania odpadov tzv. „in situ“. Uvádzame niekoľko referencií z doposiaľ realizovaných projektov:

V mesiacoch október – december 2010 sme spracovali a zhodnotili takmer 180 ton HDPE prepraviek pre spoločnosť Zlatá Studňa, a.s. v Širokom. Projekt trval dva a pol mesiaca.

V mesiaci júl 2011 naša spoločnosť ako subdodávateľ spracovala a zhodnotila pre Pivovary TOPVAR, a.s. v Topoľčanoch približne460 ton sklenených fliaš ako aj 190 ton HDPE prepraviek. Tento projekt bol spočíval v tom, že sa vyprázdňovali prepravky od fliaš a súbežne sa spracovávali aj prepravky aj fľaše.

Počas projektu v Topoľčanoch ešte prebehla aj likvidácia fliaš z prevádzky Pivovary TOPVAR, a.s. vo Veľkom Šariši, kde sa museli všetkyfľaše vyprázdniť z prepraviek rovnako ako v Topoľčanoch. Tu bol objem jednorázovo zhodnoteného odpadu 250 ton skla.

Následne v decembri 2011 sme vyhrali výberové konanie na likvidáciu prázdych 110 ton HDPE prepraviek z Pivovaru TOPVAR, a.s. vo Veľkom Šariši. Z hľadiska blížiacich sa Vianoc bolo potrebné tento projekt zrealizovať čo najrýchlejšie. Celý projekt sme dokázali zrealizovať za 9 kalendárnych dní.
Zobraziť mapu
Skryť mapu