O nás

Spoločnosť ENEX trade, s.r.o. bola založená v júni roku 2010. Jej vznik bol vyvolaný rastom portfólia aktivít ako aj personálnym preobsadením jej predchodcu, firmy Ing. Peter Plekanec - EKOS P&P, ktorá viac ako 18 rokov pôsobila v oblasti životného prostredia ako konzultačná spoločnosť.
S cieľom priblížiť sa našim zákazníkom sme vo februári 2012 otvorili pobočku vo Vranove nad Topľou a v januári 2013 aj v Bratislave.
Naša spoločnosť je schopná za pomoci vlastných ako aj siete externých odborných spolupracovníkov a spolupracujúcich firiem reagovať na širokospektrálne požiadavky klientov pri tvorbe a ochrane životného prostredia a spracovávaní dokumentácie pre túto oblasť.

Kľúčové informácie:
  • nezávislá slovenská spoločnosť podnikajúca v oblasti životného prostredia
  • komplexné alebo čiastkové realizácie projektových riešení a to v oblasti:
  • poradensko–konzultačná a legislatívna oblasť
  • outsourcing povinností v zmysle legislatívy ochrany životného prostredia
  • riadenie environmentálnych projektov
  • spracovanie a zhodnocovanie obalov a odpadov z nich
  • štúdie a analýzy pre oblasť environmentu
  • podpora priemyselného ako aj komunálneho sektora
  • univerzálnosť a pružnosť pri návrhu riešenia
  • osobný kontakt a na mieru šité riešenie je pre nás samozrejmosťou
Členovia nášho tímu sú aj spolutvorcami
v súčasnosti platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a zúčastňujú sa aj prípravy novej.
Odbornosť našej spoločnosti je garantovaná vzdelaním, absolvovanými školeniami a kurzami, príslušnými oprávneniami a certifikátmi a je overená dlhoročnou praxou našich zamestnancov počas pôsobenia na rôznych pozíciách v renomovaných slovenských ako aj nadnárodných spoločnostiach pri riešení ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a komunálnej problematiky.

 
Zobraziť mapu
Skryť mapu