Zvolen

V meste Zvolen máme nainštalované jedno pilotné stojisko a hľadajú sa financie na ďaľšie. Predstavitelia Mesta Zvolen sa so systémom polopodzemných kontajnerov oboznámili už v roku 2011. Po spracovaní projektu ich využitia vo Zvolene podalo Mesto žiadosť na získanie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Aj keď sa z doterajších výziev finančnú podporu nepodarilo získať, Mesto Zvolen sa tejto myšlienky nevzdáva a naďalej hľadá možnosti financovania a realizácie tohto projektu.
  
Zobraziť mapu
Skryť mapu